Nông hộ ở

VIỆT NAM

Đạt Foods liên kết với nhiều nông dân ở khắp Việt Nam từ Củ Chi (TP. HCM), Hà Tĩnh đến Hòa Bình.

THÔNG TIN THÊM

Chúng tôi có một nông trại nhỏ ở Củ Chi được sử dụng làm nơi nghiên cứu giống, các phương thức canh tác để chuyển giao cho các nông hộ.

GẶP GỠ cô bác NÔNG DÂN

HỒ CHÍ MINH

 Củ Chi
Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
1 nông hộ
Diện tích canh tác: 5,000m2
Sản lượng: 1 tấn/năm

HÀ TĨNH

Hương Khê
Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê
Diện tích canh tác: 5 hecta
Sản lượng: 18 tấn/năm

HÒA BÌNH

Yên Thủy
Xã Yên Trị, Huyện Yên Thủy, Hòa Bình
4 nông hộ
Diện tích canh tác: 2,5 hecta
Sản lượng: 5,7 tấn/năm

CHRIS HENNE

Head Grower
Enjoys photosynthesis, transpiration and long walks on the beach.

CHRIS HENNE

Head Grower
Enjoys photosynthesis, transpiration and long walks on the beach.

CHRIS HENNE

Head Grower
Enjoys photosynthesis, transpiration and long walks on the beach.
PLAY . PLAY . PLAY . PLAY . PLAY . PLAY

“HIGHLY RECOMMEND! BƠ RẤT NGON, LẦN ĐẦU ĂN BƠ DAT BUTTER MÌNH ĐÃ VÔ CÙNG THÍCH THÚ, CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG <3”

Jessi Ngo

GẶP GỠ các NHÀ BÁN LẺ